Guma a komponent kaučuk

Oxid kremičitý sa používa ako nosič a zahusťovadlo. Vďaka jeho aktívnosti sa pevnosť výrobkov na báze syntetického kaučuku prakticky zvyšuje až desaťnásobne a pevnosť výrobkov z prírodného kaučuku sa zvyšuje až takmer dvojnásobne.

Pyrogénny oxid kremičitý sa ľahko zmiešava a disperguje v kaučukoch.

Pridanie oxidu kremičitého umožňuje zvýšenie tvrdosti a schopnosti držať si formu. Zmesi naplnené oxidom kremičitým v množstve 20 – 50 % sú charakteristické zvýšenou odolnosťou proti lámaniu, opotrebovaniu, ohýbaniu, vysokou odolnosťou proti teplotnému starnutiu, vyniká svojimi dielektrickými vlastnosťami.

Silikónové elastomery sú materiály s jedinečnými technologickými vlastnosťami. Používajú ich všade, kde je potrebná vysoká tepelná odolnosť, spoľahlivá elektrická izolácia, odolnosť voči vplyvu agresívnych chemických látok a kde je potrebná vlastnosť odpudzovania nečistôt. Jediným nosičom prijateľným pre výrobu silikónových elastomérov je pyrogénny oxid kremičitý.

Ako prímes do silikónových elastomérov sa používa oxid kremičitý značiek FUMISIL175, FUMISIL300 v množstve 35 – 45 hmotnostných dielov (pbw.) na 100 hmotnostných dielov (pbw.) kaučuku.