Tepelná izolácia

Tepelná stabilita pyrogénneho oxidu kremičitého ostáva zachovaná do teploty 1200°С. Vďaka mikroskopickým rozmerom častíc a veľkej vzdialenosti medzi nimi je oxid kremičitý výborný tepelný izolátor.

Oxid kremičitý sa používa ako výnimočná a vynikajúca termoizolácia vo výhrevných telesách, ako protipožiarna izolácia potrubí a výplň pecí na tavenie ocele, leteckých turbín, pri termoizolácii nádob na skladovanie skvapalnených plynov pri nízkej teplote.

Ako tepelná izolácia sa používa oxid kremičitý značiek FUMISIL200, FUMISIL300, FUMISIL380.