Farbivá a laky

Pri výrobe lakov a farieb sa oxid kremičitý využíva ako prímes na stabilizáciu a korekciu zahustenia, stabilizáciu väzkosti, na zamedzenie usadAzovania pigmentov, rozpadu substancie, zníženie efektu roztekania pri nanesení substancie na vertikálny povrch, zabezpečenie rovnomernosti a vysokej kvality pokrytia.

Odporúča sa používať oxid kremičitý značky A175, A200 a A300.  Pridáva sa v množstve 2-5 % z hmotnosti lakového materiálu.